LEKCJA 1 - ZADANIE 2

Ustaw ułamki obok odpowiednich procentów.