LogoSpray

W roku szkolnym 2010/2011 realizuję program w Szkole Przysposabiającej do Pracy w klasie 1pa. Przygotowaliśmy koncert kolęd na szkolną uroczystość z okazji Bożego Narodzenia. Zapraszam do posłuchania efektów naszej pracy.

Program znalazł się na TOP 50 eLearning Awards 2010

Projects