LogoSpray

Program znalazł się na TOP 50 eLearning Awards 2010

Projects

Pic 3

Dla Nauczycieli:

Innowacja pedagodiczna

Praca Dyplomowa

Recenzja książki "Kaj znów się śmieje"

Przygody Koziołka Matołka w terapii dzieci z ADHD

Kolędy polskie synestezja, asocjacje czy metafory.

Medalista
Pic 4

Dla Uczniów:
Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

H Colours Of The World

Pic 2


Otwórz plik


Janko Muzykant

Słowa i muz. Aniela Cyl


Mały Janko Muzykant
na skrzypcach w niebie
swe melodie gra.

I ja i ty i my i wy
tak jak Janek chcemy grać
I ja i ty i my i wy
muzyką pomalujmy świat.