Powiedzcie mojej Babci

że zachowałam się jak trzeba...

Fundacja Łączka

Fundacja Łączka walczy o Niezłomnych-Wyklętych. Musimy pomóc, szczególnie dziś, gdy słyszy się, że na dalsze badania na "Łączce" i w innych podobnych miejscach państwo polskie nie ma pieniędzy.

Wiącej o Fundacji Łączka:


Powiat bełchatowski

Powiat bełchatowski – powiat w Polsce (województwo łódzkie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Bełchatów. Powiat bełchatowski ma obszar 967,57 km². Stanowi 5,31% powierzchni województwa łódzkiego.

SOSW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Generała Janusza Głuchowskiego
w Bełchatowie zajmuje się kształceniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.